Відділення на 40 ліжок входить до складу обласного ендокринологічного центру, фахівцями якого забезпечується надання медичної допомоги профільним хворим. 

Наявна лікувально-діагностична база лікарні та кваліфікація фахівців дозволяють діагностувати на ранніх етапах ускладнення цукрового діабету та інших ендокринопатій, забезпечувати хворих високоспеціалізованою міждисциплінарною медичною допомогою.

В ендокринологічне відділення госпіталізуються хворі з важкою ендокринною патологією: цукровий діабет в стадії декомпенсації та діабетичним кетоацидозом,  хронічна наднирникова недостатність в стадії декомпенсації та при загрозі або виникненні Аддісонічного кризу, важкими формами тиреотоксикозу з проявами декомпенсації та порушеннями серцевої діяльності, некомпенсованими формами гіпотиреозу (мікседема), а також хворі з патологією гіпоталамо-гіпофізарної області.

Для діагностики та лікування хворих , застосовуються сучасні методики:  

— Визначення гормонів крові, глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії;
— Комп’ютерна та магніто-резонансна томографія, ультразвукова діагностика щитовидної залози, наднирників;
— Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитовидної залози під контролем УЗД з послідуючим цитологічним дослідженням пунктату;
— Лазеротерапія, озонотерапія, ГБО;
— Експрес-аналіз на визначення показника цукру в крові — за допомогою глюкометрів.

В лікарні  створені умови для профілактики та лікування ускладнень цукрового діабету:

 — В поліклініці функціонує кабінет «Діабетична ретинопатія», де проводиться діагностика ускладнень ЦД на очах на сучасному діагностичному обладнанні та при потребі – лазеркоагуляція сітківки.

 — В ендокринологічному диспансерному відділенні працює кабінет «Діабетична стопа».

 — На базі відділення малоінвазивної та ендокринної хірургії функціонує спеціалізований центр «Діабетична стопа», де отримують кваліфіковану допомогу хворі з діабетичними ускладненнями нижніх кінцівок.

 — Хворі з діабетичною нефропатією, які мають важке ускладнення — ниркову недостатність, отримують діалізні методи лікування: програмний гемодіаліз та  перитонеальний діаліз.                                              

Більше 5-ти років у відділенні проводиться інсулінотерапія  з допомогою інсулінової помпи.  

       Помспова інсулінотерапія  є імітацією нормальної секреції інсуліну. За клінічними показаннями помпова інсулінотерапія рекомендується хворим інсулінзалежним діабетом, незалежно від віку та тяжкості захворювання, які мають поганий контроль глікемії або значні коливання рівня глюкози крові.Особливо важливо утримувати нормальний рівень глікемії в період планування вагітності та під час вагітністності.

     Маємо неабиякий досвід використання помпової інсулінотерапії у вагітних  жінок із ЦД , які народили здорових діточок. Чим раніше розпочати введення інсуліну за допомогою помпи, тим легше можна попередити розвиток грізних ускладнень діабету.

З 2009 р. впроваджено цілодобове моніторування рівню глікемії  за допомогою системи CGMS

 

   Використання системиCGMS дозволяє скласти цілісне уявлення про характер глікемічної кривої впродовж 3-5 днів обстеження та виявити проблеми на шляху до компенсації ЦД. Обстеження допомагає виявити  приховані відхилення, наприклад, часті випадки безсимптомних  гіпоглікемій. Отже , і лікар і пацієнт отримують повну картину коливань рівня глюкози в крові, що дає можливість підібрати адекватне лікування.

 

«Школа соціальної адаптації хворих на цукровий діабет»

     

 

     Всі хворі на цукровий діабет , які знаходяться на лікуванні в ендокринологічному відділенні, проходять курс навчання в «Школі соціальної адаптації хворих на цукровий діабет».

 

 

Завідувач відділенням:

 

 

Черв’якова Любов Іванівна

 В 1980 р. – закінчила Ужгородський державний університет, медичний факультет

категорія вища

Головний позаштатний спеціаліст УОЗ

 

 

 

Ординатори

 

 

Глущенко Галина Михайлівна

 В 1995 р. – закінчила Українську Медичну

Стоматологічну Академію

категорія вища

 

 

 

 

 

Губар Наталія Володимирівна

В 2000 р. – закінчила Українську Медичну

 Стоматологічну Академію

категорія вища

 

 

 

 

 

Павлюк Світлана Богданівна

 В 2003 р. – закінчила  Національний медичний

 університет ім.О.О.Богомольця

категорія перша

 

 

Фото відділення