Кардіологічне відділення Чернігівської обласної лікарні відкрито 01.07.2014 року на 25 ліжок.

Працюють 3 лікаря кардіолога на 0,5 посади, 1 посада завідувача відділення.

Працюють 7 медичних сестер, 8 молодших сестер, 1 посада медичної процедурної сестри.

Показання для госпіталізації у відділення є:

Гіпертонічна хвороба ІІ-ІІІ стадії, Стабільна стенокардія напруги ІІ-ІІІ Ф.КЛ, порушення ритму та провідності серця( фібриляція передсердь, суправентрикулярні тахікардії, АВ –блокади ІІ-ІІІ ступеня, шлуночкові порушення ритму, синусові брадикардії, синдром слабкості синусового вузла, гострий коронарний синдром з елевацією та без елевації сегменту ST, кардіоміопатії, серцева недостатність ІІ-ІІІст ).

Застосовуються такі методи діагностики:

Огляд пацієнта, ЕКГ, ЕХО КС, добове Холтерівське моніторування ЕКГ, АТ, КТ органів грудної порожнини, цито тест на тропонін І, цито тест Комбо, допплерівське дослідження екстракраніальних артерій, артерій нирок, визначення гормонів Д-димеру та гормону

BNP  на базі лабораторії Сінево).

Лікування кардіологічних пацієнтів:

Проводиться в умовах кардіологічного відділення та при важкому стані ву відділення реанімації загального профілю. Застосовуються антиангінальні, антигіпертензивні, гіполіпідемічні препарати, антиагреганти, антикоагулянти, для ОКС:  стрептокіназа та актілізе, яка є в наявності в лікарні. У відділенні є дефібрилятор та ЕКГ апарат. Є можливість направляти пацієнтів для встановлення ЕКС з приводу СССВ та АВ -блокад у відділення судинної хірургії обласної лікарні.

Лікарі кардіологи консультують пацієнтів по всім відділенням лікарні та, при необхідності, госпіталізують в кардіологічне відділення  для стабілізації стану пацієнта.

Наявна лікувальна –діагностична база лікарні дозволяє виявляти онкологічну патологію на ранніх стадіях виникнення. На консультацію  в кардіологічне відділення запрошуються лікарі інших відділень, при необхідності.

Завідувач відділення проводить лекції на курсах підвищення кваліфікації для медичних сестер.

В поліклініці обласної лікарні ведеться прийом кардіологічних хворих , кабінет №409, кабінет працює з 8.30 до 15.36.

Акуліна Тетяна Василіївна      Завідувач відділенням
Заяць Наталія Миколаївна       лікар — кардіолог
Кузькін Олександр Віталійович лікар — кардіолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив кардіологічного відділення