РАДА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

 

Робота Ради медичних сестер КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня»

 

Відповідно до Програми розвитку медсестринства України у лікарні створені умови для удосконалення організації праці середнього медичного персоналу, підвищення професійного рівня, покращення якості роботи середніх медичних спеціалістів, культури їх роботи в наданні медичної допомоги населенню області. Основними  напрямками у виконанні цієї програми є заходи, спрямовані на вдосконалення системи післядипломної освіти середніх медичних працівників підвищення професійного статусу та престижу медичної сестри, сприяння покращенню умов праці середнього та молодшого медичного персоналу.

Значна роль у професійній підготовці та організації праці середніх медичних працівників належить Раді медичних сестер закладу.

Головним завданням Ради  є вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду, прогресивних форм роботи спеціалістів середньої ланки,

проведення заходів щодо удосконалення покращення надання якості медичної допомоги населенню.

Загальне методичне керівництво роботою Ради здійснює заступник головного лікаря з медсестринства.

До складу Ради медичних сестер входять 25 найбільш досвідчених старших медичних сестер.

У своїй роботі Рада медичних сестер керується Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами МОЗ,  наказами та рішеннями УОЗ Чернігівської  облдержадміністрації, обласної лікарні, Положенням про Раду медичних сестер.

Рада медичних сестер проводить свою роботу на підставі річних планів, затверджених головним лікарем.

 

 

Для покращення координації роботи середнього та молодшого медичного персоналу лікарні сформовані сектори:

  • Санітарний сектор;
  • Виробничий сектор;
  • Сектор підвищення кваліфікації;
  • Сектор харчування;
  • Сектор естетики і наукової організації праці.

Робота РМС проводиться по секторам відповідно до завдань.

Рада медичних сестер КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня»  розробляє і вносить пропозиції щодо удосконалення організації  праці медичного персоналу, контролює роботу середнього та молодшого медперсоналу шляхом проведення рейдових перевірок членами Ради, проводить перевірки щодо своєчасного та якісного виконання ними професійних обов’язків.

         Головною метою Ради є підвищення теоретичного рівня знань та освоєння практичних навичок середнім медичним персоналом, покращення якості та культури медичного обслуговування населення.

Рада медичних сестер КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» взаємодіє з адміністрацією лікарні, профспілкою лікарні,  обласним управлінням охорони здоров’я, Чернігівським базовим медичним коледжем, медичними училищами області, курсами підвищення кваліфікації. Співпрацює з  Асоціацією медичних сестер області та України, Радами медичних сестер інших закладів охорони здоров’я міста та області,  органами масової інформації.

 

Підвищення кваліфікації середнього та молодшого медичного персоналу відбувається шляхом проведення навчальних семінарів та занять на робочих місцях, проведення загально-лікарняних конференцій, з молодими спеціалістами працюють наставники.

 

На базі КЛПЗ "Чернігівська обласна лікарня" проходять виробничу та переддипломну практику студенти Чернігівського базового медичного коледжу. Загальне керівництво практикою, згідно програми Чернігівського базового медичного коледжу, покладено на заступника головного лікаря з медсестринства.

У підготовці студентів задіяні старші медичні сестри відділень, які являються безпосередніми керівниками практики. Під час проходження практики велика увага приділяється дотриманню локальних протоколів медичної сестри з догляду за хворими і виконанні основних медичних процедур та маніпуляцій безпосередньо на робочих місцях, основним етапам сестринського процесу, правилам дотримання інфекційної безпеки персоналу і пацієнтів, дотриманню медичної етики та деонтології, дотриманню правил внутрішнього розпорядку та прав пацієнта.

Від Чернігівського базового медичного коледжу, на території обласної лікарні продовжують післядипломну освіту та підвищують свій фаховий рівень середні медичні працівники ЛПЗ області, проходять курси  підвищення кваліфікації медичних сестер з відривом від виробництва.

 

Радою медичних сестер обласної лікарні розроблено і впроваджено: 

  • «Локальні протоколи медичної сестри з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»; 
  • «Локальні протоколи надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах»;
  • Інструкції з епідемічно-безпечних алгоритмів практичної діяльності та обробки апаратури та обладнання; 
  • «Критерії  оцінки якості роботи середніх медичних працівників» В лікарні відпрацьована та впроваджена система контролю якості роботи медичних сестер. Оцінка їх діяльності проводиться згідно з критеріями оцінки якості роботи.

 

Для покращення якості надання медичної допомоги  у всіх відділеннях лікарні  регулярно проводиться анонімне опитування хворих з метою визначення задоволеності лікувальним процесом, умовами перебування в стаціонарі медсестринським доглядом. Результати анкетування аналізуються розглядаються на виробничих зборах у колективах відділень, оперативних нарадах лікарів при головному лікарі і його заступниках, оперативних нарадах старших сестер медичних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Участь в роботі семінарів

Заняття у відділеннях з підвищення кваліфіфікації у відділеннях згідно затверджених планів

Курси підвищення кваліфікації

Самоосвіта – індивідуальні плани підвищення кваліфікації (відвідування медичної бібліотеки, вивчення спеціальної літератури, інтернет) 

Середні медичні працівники

Старші сестри медичні

 
    

Індивідуальні заняття для підвищення рівня знань та усунення недоліків

Голова Ради медичних сестер

(забезпечення інформацією, методичними матеріалами)

       
  Подпись: Індивідуальні заняття для підвищення рівня знань та усунення недоліків    
 Перевірка знань на робочих місцях

 
  Подпись: Перевірка знань на робочих місцяхПідвищення кваліфікації медичних сестер в лікарні відбувається за схемою:

 
 

 

Проведення заліків у відділеннях з визначенням теоретичного рівня знань та практичних навичок

Атестація

(підвищення/підтвердження категорії)

Загально – лікарняні науково-практичні конференції

 

Наставництво, передача досвіду

Участь у підготовці та проведенні занять

по відділеннях та загально — лікарняних конференціях

Участь в конкурсах професійної майстерності

 

У лікарні працюють  477 середніх медичних працівників, із них мають кваліфікаційну категорію 300 осіб, що складає 100 % від підлеглих до атестації:

< >Вища  категорія  —  74              Перша                  —  134            Друга                   —   92             

 

 

Специфіка праці медичної сестри вимагає постійної роботи над собою, вдосконалення навичок у проведенні медичних маніпуляцій.    Від медичної сестри вимагається не лише високий рівень професійної підготовки, знання клінічних проявів невідкладних станів, а й рішучість, відповідальність і володіння навичками з надання першої медичної допомоги.

 

Працівники нашого закладу розуміють що основна мета, яка постає перед медичними працівниками полягає в задоволенні потреб пацієнта у висококваліфікованій медичній допомозі.