Основні напрямки роботи:
Відділення надає допомогу хворим з такою патологією:

1. Гостра печінково-ниркова недостатність, що ускладнює перебіг абдомінальної патології;

2. Гострі розлади дихання внаслідок стафілококової деструкції легень з розвитком респіраторного дистрес-синдрому дорослих;

3. Гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини, яка потребує проведення апаратних методів детоксикації:

         – Захворювання, які ускладнюються розвитком хірургічного абдомінального сепсису (гострий деструктивний панкреатит, розповсюджений перитоніт та ін.),
          – Ускладнений післяопераційний перебіг хірургічних захворювань при планових та неефективних екстрених оперативних втручаннях з розвитком синдрому поліорганної недостатності,
          – Порушення функції життєво важливих органів та систем у хворих з ускладненнями цукрового діабету;
4. Захворювання, при яких необхідно проведення гострого гемодіалізу, плазмаферезу, гемосорбції, лімфосорбції, різноманітних методів фотомодифікації крові;
5. Гострі розлади терморегуляції – стійка гіпертермія, стійка до дії звичайних жарознижуючих препаратів;
6. Сепсис будь-якої етіології (крім анігосепсису у наркотично залежних хворих).
 
Крім іншого, у відділенні використовуються мембранний плазмаферез, методи фотомодифікації крові, дозоване введення лікарських засобів (внутрішньовенно, ендолімфатично) за допомогою апаратів для дозованого введення лікарських засобів.

 

 
 
Кузін Ігор Анатолійович
Завідувач відділення
лікар-анестезіолог
категорія вища
 
 
 

 
           
Дятел Олександр Михайлович
Лікар –анестезіолог
перша категорія