Загальна характеристика лікарні

17 квітня 2019 року в зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська обласна лікарня» перетворено у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради (далі-підприємство або лікарня) на підставі рішень Чернігівської обласної ради від 20 грудня 2018 року № 34-16/VII «Про реорганізацію комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» у комунальне некомерційне підприємство» та від 4 квітня 2019 року № 31-17/VII «Про затвердження передавального акта комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» та проведенням організаційно-правових заходів, пов’язаних з перетворенням у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради»».

Історія та сьогодення

За роки діяльності в структурі обласної лікарні відбулися зміни, відкрилися нові відділення, кабінети та інші служби.

Спочатку до її складу входило лише 4 відділення: онкологічне, терапевтичне, урологічне та неврологічне – усього 100 ліжок. Поступово ліжковий фонд розширювався і вже через 10 років лікарня налічувала 360 ліжок, але зростала, зміцнюючи нові спеціалізовані підрозділи.

1966 року колектив перейшов у новозбудовані корпуси, у 1970р. в лікарні вже функціонувало 700 ліжок. Із добудовою нового терапевтичного корпусу (1981р.) їх кількість збільшилася до 900 ліжок. 1992р. консультативна поліклініка на 375 відвідувань за зміну розміщується у новому корпусі, де створюються необхідні умови для роботи кабінетів функціональної, ультразвукової діагностики, комп’ютерної томографії, ендокринологічного відділення та 3-ох медико-соціальних експертних комісій. Протягом 1994-95 років у 2-ох новозбудованих лікувальних корпусах розташовуються 2 госпітальних відділення для інвалідів Вітчизняної війни та прирівнених до них осіб (терапевтичне, неврологічне (пізніше відокремиться як самостійний заклад), реабілітаційне відділення для осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС та відділення мікрохірургії ока. Ліжковий фонд на той період становив – 1000 ліжок. У наступні роки був скорочений до 860 ліжок, із 2004р. – до 730, із 2016р. і по теперішній час – 690 ліжок.

logo_abim                logo_aap                logo_aafp        logo_nrha.

Розвиток закладу

Постійне оновлення матеріально-технічної бази

«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» є лікарняним закладом охорони здоров’я – на сьогоднішній день комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної високоспеціалізованої медичної допомоги та може надавати послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам, а також забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідних ліцензій та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Основною метою діяльності є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством та медична допомога професійно підготовленими медичними працівниками, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами. Крім того, діяльність обласної лікарні спрямована на забезпечення рівного і справедливого доступу всіх громадян держави до медичних послуг належної якості відповідно до державних стандартів та протоколів надання медичної допомоги на третинному рівні.

До складу лікарні входять: консультативна поліклініка (26 спеціалістів) потужністю 385 відвідувань на зміну, стаціонар на 690 ліжок, 2 відділення інтенсивної терапії (анестезіологічно-реанімаційне – 14 ліжок та інтенсивної терапії загального профілю – 12 ліжок та 20 стаціонарних відділень, параклінічні та допоміжні служби.

Цілодобова стаціонарна допомога надається у 22 спеціалізованих відділеннях лікарні, у тому числі 14 відділень (66%) з ліжками реанімаційно-хірургічного профілю, де щорічно отримують екстрену та планову допомогу понад 22 000 хворих жителів області. У хірургічних відділеннях стаціонару на рік виконується понад 9000 оперативних виручань, що складає кожне 5-те проведене в області.

Лікарня достатньо укомплектована медичними кадрами. питома вага лікарів та медсестер з вищою кваліфікаційною категорією складає 54% та 25% відповідно.

У лікарні визначені стратегічні клінічні напрямки розвитку служб іпідрозділів. Серед них на перший план виступають питання кардіохірургії , судинної хірургії, торакальної хірургії, інтервенційної хірургії та малоінвазивної хірургії, оперативної гінекології. У галузі кардіохірургії та судинної хірургії вже сьогодні успішно впроваджені дослідження судин головного мозку та сердця при складних розладах ритму, імплантація кардіостимуляторів, оперативні втручання на магістральних судинах.

У 2019 році комісією МОЗ України лікарні підтверджено вищу акредитаційну категорію. Система управління якістю медичної допомогизакладу сертифікована відповідно вимог ДСТУ ISO 9001.