Відділ програмного забезпечення та медичної статистики

Нікітюк Микита Вікторович

Начальник відділу програмного забезпечення та медичної статистики

Експерт Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА з  «Телемедичні технології» Закінчив у 2014 році Вищій навчальний заклад «Європейський універ ...

Відділ створений як окремий структурний підрозділ Чернігівської обласної лікарні у 2021 році. Його поява зумовлена стрімким розвитком інформатизації охорони здоров’я. Наразі тут працюють висококваліфіковані фахівці – інженери-програмісти, інженери із застосування комп’ютерів, адміністратори бази даних, які займаються впровадженням інформаційних технологій. Колектив забезпечує злагоджену та безперервну роботу майже 500 комп’ютерів і спеціалізованих серверів, що розміщені у 20 корпусах лікарні та її відокремлених структурних підрозділах. Очолює відділ програмного забезпечення та медичної статистики досвідчений інженер-програміст вищої кваліфікаційної категорії Нікітюк Микита Вікторович.

Головними завданнями відділу є супровід комп’ютерної техніки, серверного обладнання та локальних мереж лікарні; встановлення, запуск і супровід прикладних програм, автоматизованих систем і комп’ютеризованих робочих місць персоналу; організація і розвиток внутрішніх та зовнішніх інформаційних ресурсів; забезпечення їх нормального функціонування, тощо. Однією з основних функцій відділу є забезпечення злагодженої роботи медичної інформаційної системи та опрацювання електронних медичних записів (ЕМЗ). Щомісяця працівниками відділу обробляється більш 120000 тисяч ЕМЗ. Цей процес критично важливий для закладу, оскільки саме на підставі його результатів Національна служба здоров’я України визначає обсяги та порядок фінансування закладу згідно з програмою медичних гарантій. Крім вищесказаного, фахівці відділу програмного забезпечення та медичної статистики забезпечують:

-приведення в систему потоків вхідної та вихідної статистичної та аналітичної інформації;

-організацію обробки первинної облікової медичної документації, контроль за якістю ведення первинної облікової медичної документації в медичній інформаційній системі (МІС), складання й направлення у зазначені терміни статистичних звітів, розрахунки статистичних та економічних показників діяльності лікарні;

-дотримання єдиної системи ведення, збору, обробки, зберігання та передачі інформаційно-аналітичної інформації структурним підрозділам лікарні;

-проведення аналітичної роботи відділень і служб лікарні з метою підвищення культури якості медичної допомоги населенню області;

-здійснення реалізації державної політики в службі медичної та економічної статистики по програмі державних гарантій медичного обслуговування населення та в інформатизації галузі охорони здоров’я.

Роль відділу програмного забезпечення та медичної статистики у Чернігівській обласній лікарні постійно зростає одночасно з розвитком інформаційних технологій у сфері надання медичних послуг населенню. Високий рівень професіоналізму та відданість справі кожного з членів нечисельного колективу забезпечують стабільний рух усього закладу у напрямку до комп’ютеризації сфери охорони здоров’я України.

 

 

 

 

 

Гуня Наталія Іванівна

Лікар-епідеміолог

Вища категорія Закінчила у 1991 році Харківський медичний інститут, Диплом «Лікувальна справа» УВ № 756099 Посвідчення про присвоєння відповідної к ...

Сіра Інна Віталіївна

Лікар-статистик

Закінчила у 2014 році Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Диплом «Лікувальна справа» КВ № 47362037 Сертифікат «Організація і управлі ...

Лисенко Галина Василівна

Завідувач відділу медичної статистики інформаційно-аналітичного центру

Головний експерт-координатор Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА з  «Терапія» Вища категорія - «Терапія» Закінчила у 1982 році Івано-Фра ...

Бакун Наталія Вікторівна

Лікар-статистик

Закінчила у 1996 році Українську медичну стоматологічну академію м.Полтава, Диплом «Стоматологія» ЛС ВЕ № 006404 Сертифікат «Організація і управління ...