Відділ програмного забезпечення та медичної статистики

Романюк Микола Михайлович

Завідувач інформаційно-аналітичного центру

Вища категорія Закінчив у 1981 році Чернівецький державний медичний інститут, Дипл [...]

Інформаційно-аналітичний центр організований та функціонує з 01 липня 2020 року і є структурним підрозділом КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР, до складу якого входять три відділи: відділ медичної статистики, відділ економічної статистики та відділ звернень громадян, зв’язків з громадськістю та оприлюднення інформації.
В центрі працюють 22 співробітники в т.ч. 4 лікарі-статистики, 3 статистики медичні, 3 медичні реєстратори, 2 медичні реєстратори архіву, 3 економісти, 1 фахівець за зверненнями громадян, зв’язків з громадськістю та оприлюднення інформації, 5 операторів комп’ютерного набору.

 

 

Відділ програмного забезпечення та медичної статистики забезпечує:

-приведення в систему потоків вхідної та вихідної статистичної та аналітичної інформації;

-організацію обробки первинної облікової медичної документації, контроль за якістю ведення первинної облікової медичної документації в медичній інформаційній системі (МІС), складання й направлення у зазначені терміни статистичних звітів, розрахунки статистичних та економічних показників діяльності лікарні;

-дотримання єдиної системи ведення, збору, обробки, зберігання та передачі інформаційно-аналітичної інформації структурним підрозділам лікарні;

-проведення аналітичної роботи відділень і служб лікарні з метою підвищення культури якості медичної допомоги населенню області;

-здійснення реалізації державної політики в службі медичної та економічної статистики по програмі державних гарантій медичного обслуговування населення та в інформатизації галузі охорони здоров’я;

-забезпечення постійної роботи з громадськістю та засобами масової інформації;

-оприлюднення на власному веб-сайті інформації про роботу структурних підрозділів та періодичне її оновлення (щорічно, щоквартально, щомісячно, щотижнево, щоденно);

-накопичення та зберігання всіх архівних документів обласної лікарні;

-здійснення контролю за прийнятими власними рішеннями, планових завдань і ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуня Наталія Іванівна

Лікар-епідеміолог

Вища категорія Закінчила у 1991 році Харківський медичний інститут, Диплом «Лікува [...]

Сіра Інна Віталіївна

Лікар-статистик

Закінчила у 2014 році Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Диплом « [...]

Бакун Наталія Вікторівна

Лікар-статистик

Закінчила у 1996 році Українську медичну стоматологічну академію м.Полтава, Диплом [...]

Лисенко Галина Василівна

Завідувач відділу медичної статистики інформаційно-аналітичного центру

Головний експерт-координатор Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА з  « [...]