Відділ інфекційного контролю

Потатуркін Микола Миколайович

Лікар-епідеміолог

Сертифікат лікаря-спеціаліста «Епідеміологія» №6 від 17.01.2022 р. Харьківською медичною академією післядіпломної освіти ...

Відділ інфекційного контролю діє як самостійний структурний підрозділ в КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР, який забезпечує організацію профілактики інфекцій та інфекційний контроль з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, у тому числі пов’язаних із наданням медичної допомоги, мікроорганізмів із антимікробною резистентністю та формування культури безпеки в лікарні.

До завдань та обов’язків відділу входить:

  • розробка планів заходів закладу на виконання нормативно-правових актів з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю;
  • моніторинг та оцінка щодо виконання структурними підрозділами закладу заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;
  • впровадження покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги;
  • епідеміологічний нагляд та ведення обліку інфекційних хвороб в закладі в установленому законодавством порядку;
  • спільна розробка з спеціалістами структурних підрозділів лікарні стандартних операційних процедур;
  • впровадження нових клінічних протоколів з емпіричної антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики в установленому законодавством порядку;
  • навчання та перевірка знань працівників закладу з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю, покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, адміністрування антимікробних препаратів;
  • просування та популяризацію заходів з профілактики інфекційних хвороб серед працівників закладу та пацієнтів/відвідувачів, співпрацю з громадськими об’єднаннями;
  • виконання заходів з інфекційного контролю за туберкульозом та ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до Стандарту інфекційного контролю для закладів, що надають допомогу хворим на туберкульоз та ВІЛ-інфекції/СНІДу, затвердженого наказом МОЗ України.

Виноградська Аліна Миколаївна

Закінчила у 2019 році Чернігівський базовий медичний коледж ...

Гуня Наталія Іванівна

Лікар-епідеміолог

Вища категорія Закінчила у 1991 році Харківський медичний інститут, Диплом «Лікувальна справа» УВ № 756099 Посвідчення про присвоєння відповідної к ...

Доман Світлана Миколаївна

Закінчила у 2011 році Чернігівський базовий медичний коледж ...

Льодова Марина Віталіївна

Закінчила з відзнакою у 2007 році  Чернігівський базовий медичний коледж  ...

Манойленко Євгенія Володимирівна

Закінчила у 2022 році Чернігівський базовий фаховий медичний коледж   ...

Митус Вікторія Анатоліївна

Помічник лікаря-епідеміолога

Закінчила у 2006 році Ніжинське медичне училище Закінчила у 2015 році Європейський університет, Диплом «Менеджмент організацій і адміністрування» НВ ...