Рентгенівське відділення

Сітарська Людмила Анатоліївна

Завідувач відділенням, Лікар-рентгенолог

Експерт Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА з «Рентгенологія» Вища категорія - «Рентгенологія» Закінчила у 1985 році Одеський медичний інс ...

Рентгенівське відділення комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради (далі – лікарня) є структурним підрозділом лікарні. В склад відділення входять наступні підрозділи: рентгенодіагностичні кабінети хірургічного, терапевтичного корпусу, поліклінічного консультативно-діагностичного відділення та відокремленого структурного підрозділу «Центру фтизіатрії», кабінет комп’ютерної томографії приймально-діагностичного відділення та кабінет магнітно-резонансної томографії. Відділення відповідає санітарно-гігієнічним вимогам щодо облаштування кабінетів та експлуатації рентгенівських апаратів.

У відділенні працює висококваліфікований персонал, а саме: 9 лікарів-рентгенологів, 1 інженер, 22 рентген-лаборанти, 3 медичні сестри та 4 молодші медичні сестри. Відділення укомплектовано висококваліфікованими лікарями, які володіють всіма методами рентгенологічних досліджень, а також сучасними методами комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. Кожен лікар-рентгенолог нашого відділення сумлінно розвиває свої професійні компетенції завдяки системі безперервного професійного розвитку, а саме активно беруть участь та є слухачами науково-практичних конференцій, симпозіумів та конгресів, дистанційних онлайн-курсів, циклах тематичного вдосконалення на факультетах та в закладах післядипломної освіти, симуляційних тренінгах тощо. На базі відділення щорічно проходять заочну форму навчання лікарі-інтерни за спеціальністю «Радіологія».

Основні завдання відділення наступні:

 • Надання кваліфікованої рентгенодіагностичної допомоги стаціонарним та амбулаторним хворим.
 • Проведення профілактичних цифрових рентгено-діагностичних обстежень населення.
 • Впровадження комплексних методів рентгенологічного дослідження із залученням лікарів інших спеціальностей.
 • Проведення кваліфікованого рентгенологічного обстеження із застосуванням комп’ютерної томографії.
 • Впровадження у практику нових високоефективних методів дослідження, в тому числі спеціальних (з контрастуванням) тощо.
 • Реєстрація та облік обстежень.
 • Оформлення та надання висновків за результатами обстежень відповідно встановлених чинних норм.
 • Контроль, розрахунок та реєстрація променевого навантаження на пацієнтів та персонал кабінету.
 • Впровадження заходів, спрямованих на дотримання правил техніки безпеки, виконання вимог радіаційної безпеки.
 • Виявлення та аналіз причин розбіжностей висновків КТ та МРТ з результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень.
 • Надання консультативної та методичної допомоги з питань рентгенодіагностики лікарям закладів охорони здоров’я;
 • Участь у проведенні клінічних розборів, клініко-рентгенологічних,клініко-патологоанатомічних конференцій, тощо.
 • Постійне підвищення кваліфікації лікарів-рентгенологів, рентген-лаборантів та лікарів-інтернів з радіології.

Рентгенівські кабінети оснащені високоякісними сучасними цифровими  рентгенодіагностичними апаратами на 2 робочі місця та мобільними пересувними рентгенівськими апаратами з цифровою обробкою для виконання обстежень безпосередньо в палатах. Проводяться рентгенографічні обстеження всіх органів та систем.

Кабінет комп’ютерної томографії розміщений в терапевтичному корпусі оснащений комп’ютерним томографом фірми Canon (AQUILION PRIME SP 160-зрізові TSX – 303В/1С). Напрями КТ-діагностики:

 • КТ головного мозку
 • КТ обстеження голови та шиї
 • КТ органів грудної клітки
 • КТ органів черевної порожнини
 • КТ органів малого тазу
 • КТ хребта (шийний, грудний та поперековий відділ)
 • КТ кінцівок
 • КТ ангіографія судин головного мозку, судин шиї, відділів аорти, клубових судин, судин нижніх кінцівок
 • КТ перфузійне дослідження головного мозку
 • КТ органів грудної клітки з в\в підсиленням (в тому числі для діагностики ТЕЛА)
 • КТ органів черевної порожнини з в\в підсиленням
 • КТ органів малого тазу з в\в підсиленням

Важлива підготовка до КТ:

 1. Для проведення КТ з в/в підсиленням необхідно мати аналіз крові на креатинін, що виконаний не пізніше 3 днів до проведення обстеження або швидкість клубочкової фільтрації.
 2. Напередодні перед обстеженням ОЧП виключити вживання газоутворюючих продуктів, прийняти проносні препарати або використати очисну клізму.
 3. За 2 години до обстеження необхідно випити 1-1,5 л води.

В 2019 році лікарня отримала інноваційний МРТ апарат PHILIPS Multiva 1,5Т, який являється унікальною діагностичною системою, єдина в області, яка працює за державним замовленням. Здійснюються наступні обстеження:

 1. МРТ дослідження голови та ангіографія:
 • МРТ гіпофіза
 • МРТ орбіт, зорових нервів та хіазми
 • МР ангіографія інтра- та екстракраніальних артерій
 • МР ангіографія головного мозку
 • МРТ навколоносових пазух та порожнини носа
 • МРТ мосто-мозочкових кутів та внутрішньо-слухових проходів
 1. МРТ органів черевної порожнини
 2. МРТ органів малого тазу
 3. МРТ хребта (шийного, грудного та поперекового відділів)
 4. МРТ суглобів

Для проведення рентгенологічних обстежень стаціонарним пацієнтам необхідне призначення, яке відображено в медичній карті стаціонарного хворого, а для проведення амбулаторним пацієнтам необхідне електронне направлення від лікуючого лікаря. Призначення повинно бути обґрунтоване з наявністю результатів попередніх рентгенологічних обстежень, якщо вони проводились. Лікар-рентгенолог обирає план та методику обстеження. Хворому видаються рентгенологічні знімки та рентгенологічний висновок.

Лікарня має ліцензію видану Інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження (на правах самостійного управління) Державної інспекції ядерного регулювання на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання.

Іллєнко Ірина Володимирівна

Лікар — рентгенолог

II категорія - кваліфікація «Рентгенологія» Закінчила у 2013 році Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Диплом «Лікувальна справа» КВ ...

Подоляк Лілія Валеріївна

Лікар-рентгенолог

II категорія - кваліфікація «Рентгенологія» Закінчила у 2012 році Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Диплом «Медико-профілактична с ...

Шень Антон Юрійович

Лікар-ренгенолог

Лікар-спеціаліст - «Рентгенологія» Закінчив у 2021 році  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Диплом «Лікувальна справа» С 21 № 0 ...

Гончаренко Людмила Леонідівна

Лікар-рентгенолог, Лікар з ультразвукової діагностики

Вища категорія - кваліфікація «Рентгенологія» I категорія - кваліфікація «Ультразвукова діагностика" Закінчила у 1992 році Полтавський медичний стом ...

Лазаренко Сергій Володимирович

Лікар-рентгенолог

I категорія - кваліфікація «Рентгенологія» Закінчив у 1999 році Вінницький державний медичний університет ім.М.І.Пирогова, Диплом «Лікувальна справа» ...

Горіла Наталія Валеріївна

Лікар-рентгенолог

II категорія Закінчила у 2012 році  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Диплом «Лікувальна справа» КВ № 42890981 Посвідчення пр ...

Кисіль Валентина Михайлівна

Лікар-рентгенолог, Лікар з ультразвукової діагностики

II категорія - кваліфіація «Рентгенологія» Закінчила у 2014 році Сумський державний університет, Диплом «Лікувальна справа» СМ № 47101944 Сертифік ...

Євтушек Євгенія Валеріївна

Лікар-рентгенолог

Лікар-спеціаліст - «Рентгенологія» Закінчила у 2015 році Дніпропетровську державну медичну академію, Диплом «Лікувальна справа» С15 №020863 Сертифік ...