Відділ медикаментозного забезпечення

Сакун Тетяна Михайлівна

Сестра медична старша

Вища категорія - «Сестринська справа»  Закінчила у 1977 році Чернігівське медичне училище ...

Основними завданнями відділу є забезпечення відділень лікарні лікарськими засобами, в т.ч. препаратами наркотичних засобів і психотропних речовин, препаратами для наркозу, отруйними та сильнодіючими лікарськими засобами, одноразовими виробами медичного призначення, перев’язувальним матеріалом та іншими витратними матеріалами, необхідних для медичного обслуговування населення шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, спрямована на профілактику, діагностику, лікування, хірургічні втручання та реабілітацію.

Діяльність відділу спрямована на забезпечення доступу всіх громадян держави до медичних виробів та ліків в межах бюджетного фінансування та передбачених нормами чинного законодавства обсягах.

Відділ також забезпечує:

  • збір інформації відділень щодо потреби, узагальнення, аналіз та формування заявки на замовлення;
  • отримання від постачальників лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів;
  • ведення облікової документації;
  • дотримання «холодового ланцюга» при отриманні та зберіганні лікарських засобів, які вимагають відповідного температурного режиму;
  • здійснює моніторинг приписів/розпоряджень/рішень Держлікслужби та вживає заходи щодо їх виконання;
  • щотижневе подання інформації про наявність залишків лікарських засобів та виробів медичного призначення для оприлюднення.

Робота у відділі організована відповідно до наказів та розпоряджень керівництва лікарні, нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, тощо.

Відділ у своїй діяльності співпрацює з іншими структурними підрозділами лікарні, закладами охорони здоров’я міста, області, країни, Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у відповідності до затвердженої схеми взаємозв’язків з дотриманням принципу послідовності в роботі лікувальних закладів різних рівнів.

Персонал відділу медикаментозного забезпечення:

Сестра медична старша – 1 особа;

Фармацевт -1;

Сестри медичні – 6;

Фасувальник – 1;

Молодша медична сестра – 1.