Ендокринологічне відділення

Черв’якова Любов Іванівна

Завідувач відділенням

Експерт  Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА з « Ендокринології» Вищ� [...]

Швець Сніжана Миколаївна

Сестра медична старша

Ендокринологічне відділення на 35 ліжок входить до складу обласної лікарні. Фахівцями відділення забезпечується надання медичної допомоги профільним хворим. Наявна лікувально-діагностична база лікарні та кваліфікація фахівців дозволяють діагностувати на ранніх етапах ускладнення цукрового діабету та інших ендокринопатій, забезпечувати хворих високоспеціалізованою міждисциплінарною медичною допомогою.

У відділення госпіталізуються хворі з важкою ендокринною патологією: цукровий діабет в стадії декомпенсації та діабетичним кетоацидозом;  хронічна наднирникова недостатність в стадії декомпенсації та при загрозі, або виникненні Аддісонічного кризу; важкими формами тиреотоксикозу з проявами декомпенсації та порушеннями серцевої діяльності; некомпенсованими формами гіпотиреозу (мікседема), а також хворі з патологією гіпоталамо-гіпофізарної області.

Для діагностики та лікування хворих застосовуються сучасні методики:

– Визначення гормонів крові (гіпофізу, щитоподібної залози, наднирників, статевих залоз), глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії;
– Комп’ютерна та магніто-резонансна томографія, ультразвукова діагностика щитовидної залози, наднирників;
–  Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитовидної залози під контролем УЗД з послідуючим цитологічним дослідженням пунктату;
– Лазеротерапія, озонотерапія, ГБО;
– Експрес-аналіз на визначення показника цукру в крові – за допомогою глюкометрів та в сечі – за допомогою тест-смужок.

В лікарні  створені умови для профілактики та лікування ускладнень цукрового діабету:

  • В поліклініці функціонує кабінет «Діабетична ретинопатія», де проводиться діагностика ускладнень ЦД на очах на сучасному діагностичному обладнанні та при потребі – лазеркоагуляція сітківки.
  • В ендокринологічному відділенні працює кабінет «Діабетична стопа»
  • Хворі з діабетичними ускладненнями нижніх кінцівок отримують спеціалізовану  кваліфіковану допомогу на базі опікового відділення
  • Пацієнти  з діабетичною нефропатією, які мають важке ускладнення – Ниркову недостатність, отримують діалізні методи лікування: програмний гемодіаліз та  перитонеальний діаліз.

Біля 10-ти років у відділенні проводиться інсулінотерапія  з допомогою інсулінової помпи.  

Помпова інсулінотерапія  є імітацією нормальної секреції інсуліну. За клінічними показаннями помпова інсулінотерапія рекомендується хворим  інсулінзалежним діабетом, незалежно від віку та тяжкості захворювання. Особливо важливо утримувати нормальний рівень глікемії в період планування вагітності та під час вагітності. Маємо неабиякий досвід використання помпової інсулінотерапії у вагітних  жінок з ЦД , які народили здорових діточок.

З 2009 р. впроваджено цілодобове моніторування рівню глікемії  за допомогою системи CGMS.  Із вересня 2019 р. у відділенні проводиться моніториг глікемії за допомогою сучасного приладу i-Pro.

iPro2 – професійна система безперервного моніторування  глюкози у пацієнтів цукровим діабетом,  призначений для «сліпого» моніторування глюкози в амбулаторних та стаціонарних умовах. Для проведення моніторування, сенсор   вводиться підшкірно на 6 днів. Він визначає рівень глюкози 288 разів на день, кожні 5 хв. Інформація, зібрана пристроєм через 5 – 6 днів переносится в комп’ютер для  перегляду лікарем. Лікар, аналізуючи інформацію, корегує дози інсуліну та схему лікування із цукровим діабетом

 

Павлюк Світлана Богданівна

Лікар-ендокринолог

Вища категорія - «Ендокринологія» Закінчила у 2003 році Національний медичний уні� [...]

Губар Наталія Володимирівна

Лікар-ендокринолог

Вища категорія Закінчила у 2000 році Українську Медичну Стоматологічну Академію  [...]

Рожило Майя Миколаївна

Лікар-ендокринолог

Вища категорія - «Ендокринологія» Закінчила у 1997 році Вінницький державний медич [...]