Ендокринологічне відділення

Черв’якова Любов Іванівна

Завідувач відділенням

Експерт  Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА з « Ендокринологія» Вища категорія - « Ендокринологія» Закінчила  у 1980 році Ужгородський де ...

Швець Сніжана Миколаївна

Сестра медична старша

Ендокринологічне відділення на 35 ліжок входить до складу обласної лікарні. Фахівцями відділення забезпечується надання медичної допомоги профільним хворим. Наявна лікувально-діагностична база лікарні та кваліфікація фахівців дозволяють діагностувати на ранніх етапах ускладнення цукрового діабету та інших ендокринопатій, забезпечувати хворих високоспеціалізованою міждисциплінарною медичною допомогою.

У відділення госпіталізуються хворі з важкою ендокринною патологією: цукровий діабет в стадії декомпенсації та діабетичним кетоацидозом;  хронічна наднирникова недостатність в стадії декомпенсації та при загрозі, або виникненні Аддісонічного кризу; важкими формами тиреотоксикозу з проявами декомпенсації та порушеннями серцевої діяльності; некомпенсованими формами гіпотиреозу (мікседема), а також хворі з патологією гіпоталамо-гіпофізарної області.

Для діагностики та лікування хворих застосовуються сучасні методики:

– Визначення гормонів крові (гіпофізу, щитоподібної залози, наднирників, статевих залоз), глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії;
– Комп’ютерна та магніто-резонансна томографія, ультразвукова діагностика щитовидної залози, наднирників;
–  Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитовидної залози під контролем УЗД з послідуючим цитологічним дослідженням пунктату;
– Лазеротерапія, озонотерапія, ГБО;
– Експрес-аналіз на визначення показника цукру в крові – за допомогою глюкометрів та в сечі – за допомогою тест-смужок.

В лікарні  створені умови для профілактики та лікування ускладнень цукрового діабету:

  • В поліклініці функціонує кабінет «Діабетична ретинопатія», де проводиться діагностика ускладнень ЦД на очах на сучасному діагностичному обладнанні та при потребі – лазеркоагуляція сітківки.
  • В ендокринологічному відділенні працює кабінет «Діабетична стопа»
  • Хворі з діабетичними ускладненнями нижніх кінцівок отримують спеціалізовану  кваліфіковану допомогу на базі опікового відділення
  • Пацієнти  з діабетичною нефропатією, які мають важке ускладнення – Ниркову недостатність, отримують діалізні методи лікування: програмний гемодіаліз та  перитонеальний діаліз.

Біля 10-ти років у відділенні проводиться інсулінотерапія  з допомогою інсулінової помпи.  

Помпова інсулінотерапія  є імітацією нормальної секреції інсуліну. За клінічними показаннями помпова інсулінотерапія рекомендується хворим  інсулінзалежним діабетом, незалежно від віку та тяжкості захворювання. Особливо важливо утримувати нормальний рівень глікемії в період планування вагітності та під час вагітності. Маємо неабиякий досвід використання помпової інсулінотерапії у вагітних  жінок з ЦД , які народили здорових діточок.

З 2009 р. впроваджено цілодобове моніторування рівню глікемії  за допомогою системи CGMS.  Із вересня 2019 р. у відділенні проводиться моніториг глікемії за допомогою сучасного приладу i-Pro.

iPro2 – професійна система безперервного моніторування  глюкози у пацієнтів цукровим діабетом,  призначений для «сліпого» моніторування глюкози в амбулаторних та стаціонарних умовах. Для проведення моніторування, сенсор   вводиться підшкірно на 6 днів. Він визначає рівень глюкози 288 разів на день, кожні 5 хв. Інформація, зібрана пристроєм через 5 – 6 днів переносится в комп’ютер для  перегляду лікарем. Лікар, аналізуючи інформацію, корегує дози інсуліну та схему лікування із цукровим діабетом

 

Рожило Майя Миколаївна

Лікар-ендокринолог

Вища категорія - «Ендокринологія» Закінчила у 1997 році Вінницький державний медичний університет ім.М.І.Пирогова, Диплом «Лікувальна справа» ЛБ ВС № ...

Губар Наталія Володимирівна

Лікар-ендокринолог

Вища категорія Закінчила у 2000 році Українську Медичну Стоматологічну Академію м. Полтава, Диплом «Лікувальна справа», ТА № 12029606 Сертифікат « ...

Павлюк Світлана Богданівна

Лікар-ендокринолог

Вища категорія - «Ендокринологія» Закінчила у 2003 році Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Диплом «Лікувальна справа», КВ №21594458 ...