Перелік досліджень, які виконуються в централізованій клініко – діагностичній лабораторії

Автоматичний гематологічний аналізатор Sysmex XP-300

 

Гематологічні дослідження:

 • визначення ШОЕ
 • визначення гемоглобіну
 • підрахунок кількості лейкоцитів
 • підрахунок кількості еритроцитів
 • підрахунок кількості тромбоцитів
 • підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
 • визначення гематокритної величини
 • визначення тромбокриту
 • визначення середнього об’єму еритроцитів (MCV)
 • визначення середнього об’єму тромбоцитів (VPV)
 • визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСН)
 • визначення вмісту гемоглобіну в еритроцитарній масі (МСНС)
 • визначення індексу варіацій розміру еритроцитів (RDW)
 • визначення індексу варіацій розміру тромбоцитів (PDW)
 • підрахунок кількості ретикулоцитів

Дослідження виконують: біолог Тестова К.А,  біолог Кириченко О.М.

Тєстова Катерина Анатоліївна

Цитоморфолог

Закінчила у 2011 році Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ...

Кириченко Оксана Михайлівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Автоматичний біохімічний аналізатор Cobas c311

Біохімічні дослідження:

 • сечовина
 • хлориди
 • креатинін
 • загальний холестерин
 • ХЛВЩ
 • ХЛНЩ
 • тригліцериди
 • білірубін загальний
 • білірубін прямий
 • активність аланін-амінотрансферази
 • активність аспартат-амінотрансферази
 • загальний білок
 • сечова кислота
 • активність лужної фосфатази
 • натрій
 • калій
 • залізо
 • трансферин
 • феритин
 • альбумін
 • глікозильований гемоглобін
 • Д-димер

    Імунологічні дослідження:

 • антистрептолізин
 • ревматоїдний фактор
 • С-реактивний білок

Дослідження виконують: біолог Дарницька А.І, біолог Остапенко О.П.

Остапенко Олена Петрівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 2011 році Чернігівський національний  педагогічний університет ...

Дарницька Антоніна Іванівна

Цитоморфолог

Вища категорія Закінчила Київський університет ім.Шевченка у 1984 р. ...

Аналізатор глюкози та лактату Biosen C_Line GP+

 • глюкоза крові
 • лактат крові

Дослідження виконують:  біолог Остапенко О.П., біолог Тестова К.А.

Остапенко Олена Петрівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 2011 році Чернігівський національний  педагогічний університет ...

Тєстова Катерина Анатоліївна

Цитоморфолог

Закінчила у 2011 році Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ...

Аналізатор електролітів AVL 9180

 • калій
 • натрій
 • іонізований кальцій

Дослідження виконують: біолог Кириченко О.М., біолог Тестова К.А.

Тєстова Катерина Анатоліївна

Цитоморфолог

Закінчила у 2011 році Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ...

Кириченко Оксана Михайлівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Автоматичний імунохемілюмінесцентний аналізатор Cobas e411

 

Імунологічні дослідження:

 • ТТГ
 • Т3 вільний
 • Т4 вільний
 • АТПО
 • визначення поверхневого антигену HBsAg
 • визначення антитіл до HCV
 • онкомаркер ПСА загальний
 • тропонін Т

Дослідження виконують: біолог Кириченко О.М., біолог Дарницька А.І., Ленько О.В.

Дарницька Антоніна Іванівна

Цитоморфолог

Вища категорія Закінчила Київський університет ім.Шевченка у 1984 р. ...

Кириченко Оксана Михайлівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Ленько Олена Вікторівна

Цитоморфолог

Закінчила у 2015 році Чернігівський національний педагогічний університет  ...

Автоматичний коагулометр Coag L

 • протромбіновий час
 • протромбіновий індекс
 • МНС
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • фібриноген

Дослідження виконують: біолог Ленько О.В., Кириченко О.М., біолог Дарницька А.І.

Дарницька Антоніна Іванівна

Цитоморфолог

Вища категорія Закінчила Київський університет ім.Шевченка у 1984 р. ...

Ленько Олена Вікторівна

Цитоморфолог

Закінчила у 2015 році Чернігівський національний педагогічний університет  ...

Кириченко Оксана Михайлівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Експрес-відділ централізованої клініко-діагностичної лабораторії

Автоматичний гематологічний аналізатор  ВС 3000

 

Гематологічні дослідження:

 • визначення ШОЕ
 • визначення гемоглобіну
 • підрахунок кількості лейкоцитів
 • підрахунок кількості еритроцитів
 • підрахунок кількості тромбоцитів
 • підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
 • визначення гематокритної величини
 • визначення тромбокриту
 • визначення середнього об’єму еритроцитів (MCV)
 • визначення середнього об’єму тромбоцитів (VPV)
 • визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСН)
 • визначення вмісту гемоглобіну в еритроцитарній масі (МСНС)
 • визначення індексу варіацій розміру еритроцитів (RDW)
 • визначення індексу варіацій розміру тромбоцитів (PDW)
 • підрахунок кількості ретикулоцитів

Дослідження виконують: біолог Юденок Л.В,  біолог Беляєва Н.І.

Беляєва Наталія Іванівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Юденок Леся Віталіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Автоматичний біохімічний аналізатор ERBA XL -200

 

Біохімічні дослідження:

 • сечовина
 • креатинін
 • білірубін загальний
 • білірубін прямий
 • активність аланін-амінотрансферази
 • активність аспартат-амінотрансферази
 • загальний білок
 • альбумін
 • глюкоза крові

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І.

Юденок Леся Віталіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Беляєва Наталія Іванівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Автоматичний біохімічний аналізатор ERBA XL -200

 

Біохімічні дослідження:

 • сечовина
 • креатинін
 • білірубін загальний
 • білірубін прямий
 • активність аланін-амінотрансферази
 • активність аспартат-амінотрансферази
 • загальний білок
 • альбумін
 • глюкоза крові

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І.

Юденок Леся Віталіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Беляєва Наталія Іванівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Аналізатор електролітів AVL 9180

 • калій
 • натрій
 • іонізований кальцій

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І.

Юденок Леся Віталіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Беляєва Наталія Іванівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Коагулометр Coag 4D

 • протромбіновий час
 • протромбіновий індекс
 • МНС
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • фібриноген

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І., лікар-лаборант  Біляч О.П.

Юденок Леся Віталіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Беляєва Наталія Іванівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Біляч Оксана Петрівна

Лікар-лаборант

Лікар-спеціаліст - кваліфікація «Вірусологія»  Закінчила у 1996 році Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, Диплом «Медико-про ...

Коагулометр Coag 4D

 • протромбіновий час
 • протромбіновий індекс
 • МНС
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • фібриноген

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І., лікар-лаборант  Біляч О.П.

Юденок Леся Віталіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Біляч Оксана Петрівна

Лікар-лаборант

Лікар-спеціаліст - кваліфікація «Вірусологія»  Закінчила у 1996 році Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, Диплом «Медико-про ...

Беляєва Наталія Іванівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Коагулометр Coag 4D

 • протромбіновий час
 • протромбіновий індекс
 • МНС
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • фібриноген

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І., лікар-лаборант  Біляч О.П.

Беляєва Наталія Іванівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Юденок Леся Віталіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Біляч Оксана Петрівна

Лікар-лаборант

Лікар-спеціаліст - кваліфікація «Вірусологія»  Закінчила у 1996 році Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, Диплом «Медико-про ...

Бінокулярний мікроскоп ЛОМО

Клінічні дослідження:

 • загальний аналіз сечі:
 • мікроскопічне дослідження осаду сечі
 • метод Нечипоренко ( форменні елементи сечі)
 • дослідження виділень з ротової порожнини
 • мікроскопічне дослідження виділень з ротової порожнини
 • дуоденальний вміст:
 • мікроскопічне дослідження форменних елементів
 • гельмінти
 • найпростіші (вегетативна форма лямблій)
 • кал
 • мікроскопічне дослідження форменних елементів
 • гельмінти, яйця, найпростіші кишечнику
 • мікроскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів(трихомонади, диплококи)
 • вії, шкіра обличчя (наявність кліща роду Демодекс)
 • еякулят
 • секрет простати
 • харкотиння:
 • мікроскопічне дослідження форменних елементів
 • мікроскопічне дослідження на наявність  кислотостійких  паличок (метод Ціль-Нільсена)

Дослідження виконують:  біологи Дарницька А.І., Остапенко О.П., Кириченко О.М., Ленько О.В., 

                                                           Тестова К.А., Голубчик Л.О.

Остапенко Олена Петрівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 2011 році Чернігівський національний  педагогічний університет ...

Голубчик Лариса Олексіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила у 2009 році Чернігівський педуніверситет ...

Ленько Олена Вікторівна

Цитоморфолог

Закінчила у 2015 році Чернігівський національний педагогічний університет  ...

Дарницька Антоніна Іванівна

Цитоморфолог

Вища категорія Закінчила Київський університет ім.Шевченка у 1984 р. ...

Юденок Леся Віталіївна

Цитоморфолог

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Кириченко Оксана Михайлівна

Цитоморфолог

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Тєстова Катерина Анатоліївна

Цитоморфолог

Закінчила у 2011 році Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ...

Бактеріологічний відділ

Оснащений мікроскопами МІКМЕД-5, «Біолам» Р-11

 

 • бактеріологічне дослідження на гонорею
 • бактеріологічне дослідження на патогенні гриби
 • бактеріологічне дослідження на уреоплазми
 • бактеріологічне дослідження на мікоплазми
 • бактеріологічне дослідження на умовно-патогенну мікрофлору
 • бактеріологічне дослідження на чутливість до антибіотиків виділеної мікрофлори
 • бактеріоскопічне дослідження на гонорею, трихомонади, гарднерели, дріжжеподібні гриби, мікрофлору, лейкоцитоз