Перелік досліджень, які виконуються в централізованій клініко – діагностичній лабораторії

Автоматичний гематологічний аналізатор Sysmex XP-300

 

Гематологічні дослідження:

 • визначення ШОЕ
 • визначення гемоглобіну
 • підрахунок кількості лейкоцитів
 • підрахунок кількості еритроцитів
 • підрахунок кількості тромбоцитів
 • підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
 • визначення гематокритної величини
 • визначення тромбокриту
 • визначення середнього об’єму еритроцитів (MCV)
 • визначення середнього об’єму тромбоцитів (VPV)
 • визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСН)
 • визначення вмісту гемоглобіну в еритроцитарній масі (МСНС)
 • визначення індексу варіацій розміру еритроцитів (RDW)
 • визначення індексу варіацій розміру тромбоцитів (PDW)
 • підрахунок кількості ретикулоцитів

Дослідження виконують: біолог Тестова К.А,  біолог Кириченко О.М.

Кириченко Оксана Михайлівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Тєстова Катерина Анатоліївна

Лаборант клінічної діагностики

Закінчила у 2011 році Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ...

Автоматичний біохімічний аналізатор Cobas c311

Біохімічні дослідження:

 • сечовина
 • хлориди
 • креатинін
 • загальний холестерин
 • ХЛВЩ
 • ХЛНЩ
 • тригліцериди
 • білірубін загальний
 • білірубін прямий
 • активність аланін-амінотрансферази
 • активність аспартат-амінотрансферази
 • загальний білок
 • сечова кислота
 • активність лужної фосфатази
 • натрій
 • калій
 • залізо
 • трансферин
 • феритин
 • альбумін
 • глікозильований гемоглобін
 • Д-димер

    Імунологічні дослідження:

 • антистрептолізин
 • ревматоїдний фактор
 • С-реактивний білок

Дослідження виконують: біолог Дарницька А.І, біолог Остапенко О.П.

Дарницька Антоніна Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

Вища категорія Закінчила Київський університет ім.Шевченка у 1984 р. ...

Остапенко Олена Петрівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 2011 році Чернігівський національний  педагогічний університет ...

Аналізатор глюкози та лактату Biosen C_Line GP+

 • глюкоза крові
 • лактат крові

Дослідження виконують:  біолог Остапенко О.П., біолог Тестова К.А.

Тєстова Катерина Анатоліївна

Лаборант клінічної діагностики

Закінчила у 2011 році Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ...

Остапенко Олена Петрівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 2011 році Чернігівський національний  педагогічний університет ...

Аналізатор електролітів AVL 9180

 • калій
 • натрій
 • іонізований кальцій

Дослідження виконують: біолог Кириченко О.М., біолог Тестова К.А.

Кириченко Оксана Михайлівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Тєстова Катерина Анатоліївна

Лаборант клінічної діагностики

Закінчила у 2011 році Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ...

Автоматичний імунохемілюмінесцентний аналізатор Cobas e411

 

Імунологічні дослідження:

 • ТТГ
 • Т3 вільний
 • Т4 вільний
 • АТПО
 • визначення поверхневого антигену HBsAg
 • визначення антитіл до HCV
 • онкомаркер ПСА загальний
 • тропонін Т

Дослідження виконують: біолог Кириченко О.М., біолог Дарницька А.І., Ленько О.В.

Кириченко Оксана Михайлівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Ленько Олена Вікторівна

Лаборант клінічної діагностики

Закінчила у 2015 році Чернігівський національний педагогічний університет  ...

Дарницька Антоніна Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

Вища категорія Закінчила Київський університет ім.Шевченка у 1984 р. ...

Автоматичний коагулометр Coag L

 • протромбіновий час
 • протромбіновий індекс
 • МНС
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • фібриноген

Дослідження виконують: біолог Ленько О.В., Кириченко О.М., біолог Дарницька А.І.

Ленько Олена Вікторівна

Лаборант клінічної діагностики

Закінчила у 2015 році Чернігівський національний педагогічний університет  ...

Кириченко Оксана Михайлівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Дарницька Антоніна Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

Вища категорія Закінчила Київський університет ім.Шевченка у 1984 р. ...

Експрес-відділ централізованої клініко-діагностичної лабораторії

Автоматичний гематологічний аналізатор  ВС 3000

 

Гематологічні дослідження:

 • визначення ШОЕ
 • визначення гемоглобіну
 • підрахунок кількості лейкоцитів
 • підрахунок кількості еритроцитів
 • підрахунок кількості тромбоцитів
 • підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
 • визначення гематокритної величини
 • визначення тромбокриту
 • визначення середнього об’єму еритроцитів (MCV)
 • визначення середнього об’єму тромбоцитів (VPV)
 • визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСН)
 • визначення вмісту гемоглобіну в еритроцитарній масі (МСНС)
 • визначення індексу варіацій розміру еритроцитів (RDW)
 • визначення індексу варіацій розміру тромбоцитів (PDW)
 • підрахунок кількості ретикулоцитів

Дослідження виконують: біолог Юденок Л.В,  біолог Беляєва Н.І.

Беляєва Наталія Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Юденок Леся Віталіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Автоматичний біохімічний аналізатор ERBA XL -200

 

Біохімічні дослідження:

 • сечовина
 • креатинін
 • білірубін загальний
 • білірубін прямий
 • активність аланін-амінотрансферази
 • активність аспартат-амінотрансферази
 • загальний білок
 • альбумін
 • глюкоза крові

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І.

Беляєва Наталія Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Юденок Леся Віталіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Автоматичний біохімічний аналізатор ERBA XL -200

 

Біохімічні дослідження:

 • сечовина
 • креатинін
 • білірубін загальний
 • білірубін прямий
 • активність аланін-амінотрансферази
 • активність аспартат-амінотрансферази
 • загальний білок
 • альбумін
 • глюкоза крові

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І.

Беляєва Наталія Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Юденок Леся Віталіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Аналізатор електролітів AVL 9180

 • калій
 • натрій
 • іонізований кальцій

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І.

Юденок Леся Віталіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Беляєва Наталія Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Коагулометр Coag 4D

 • протромбіновий час
 • протромбіновий індекс
 • МНС
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • фібриноген

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І., лікар-лаборант  Біляч О.П.

Біляч Оксана Петрівна

Лікар-лаборант

Лікар-спеціаліст - кваліфікація «Вірусологія»  Закінчила у 1996 році Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, Диплом «Медико-про ...

Беляєва Наталія Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Юденок Леся Віталіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Коагулометр Coag 4D

 • протромбіновий час
 • протромбіновий індекс
 • МНС
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • фібриноген

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І., лікар-лаборант  Біляч О.П.

Біляч Оксана Петрівна

Лікар-лаборант

Лікар-спеціаліст - кваліфікація «Вірусологія»  Закінчила у 1996 році Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, Диплом «Медико-про ...

Беляєва Наталія Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Юденок Леся Віталіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Коагулометр Coag 4D

 • протромбіновий час
 • протромбіновий індекс
 • МНС
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • фібриноген

Дослідження виконують:  біолог Юденок Л.В., біолог Беляєва Н.І., лікар-лаборант  Біляч О.П.

Юденок Леся Віталіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Біляч Оксана Петрівна

Лікар-лаборант

Лікар-спеціаліст - кваліфікація «Вірусологія»  Закінчила у 1996 році Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, Диплом «Медико-про ...

Беляєва Наталія Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 1992 році Мордовський державний університет  ...

Бінокулярний мікроскоп ЛОМО

Клінічні дослідження:

 • загальний аналіз сечі:
 • мікроскопічне дослідження осаду сечі
 • метод Нечипоренко ( форменні елементи сечі)
 • дослідження виділень з ротової порожнини
 • мікроскопічне дослідження виділень з ротової порожнини
 • дуоденальний вміст:
 • мікроскопічне дослідження форменних елементів
 • гельмінти
 • найпростіші (вегетативна форма лямблій)
 • кал
 • мікроскопічне дослідження форменних елементів
 • гельмінти, яйця, найпростіші кишечнику
 • мікроскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів(трихомонади, диплококи)
 • вії, шкіра обличчя (наявність кліща роду Демодекс)
 • еякулят
 • секрет простати
 • харкотиння:
 • мікроскопічне дослідження форменних елементів
 • мікроскопічне дослідження на наявність  кислотостійких  паличок (метод Ціль-Нільсена)

Дослідження виконують:  біологи Дарницька А.І., Остапенко О.П., Кириченко О.М., Ленько О.В., 

                                                           Тестова К.А., Голубчик Л.О.

Голубчик Лариса Олексіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила у 2009 році Чернігівський педуніверситет ...

Остапенко Олена Петрівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 2011 році Чернігівський національний  педагогічний університет ...

Юденок Леся Віталіївна

Лаборант клінічної діагностики

II категорія Закінчила Чернігівський педуніверситет Посвідчення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії "Клінічна лабораторна діагности ...

Дарницька Антоніна Іванівна

Лаборант клінічної діагностики

Вища категорія Закінчила Київський університет ім.Шевченка у 1984 р. ...

Тєстова Катерина Анатоліївна

Лаборант клінічної діагностики

Закінчила у 2011 році Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка ...

Кириченко Оксана Михайлівна

Лаборант клінічної діагностики

I категорія Закінчила у 2006 році Чернівецький державний університет. ...

Ленько Олена Вікторівна

Лаборант клінічної діагностики

Закінчила у 2015 році Чернігівський національний педагогічний університет  ...

Бактеріологічний відділ

Оснащений мікроскопами МІКМЕД-5, «Біолам» Р-11

 

 • бактеріологічне дослідження на гонорею
 • бактеріологічне дослідження на патогенні гриби
 • бактеріологічне дослідження на уреоплазми
 • бактеріологічне дослідження на мікоплазми
 • бактеріологічне дослідження на умовно-патогенну мікрофлору
 • бактеріологічне дослідження на чутливість до антибіотиків виділеної мікрофлори
 • бактеріоскопічне дослідження на гонорею, трихомонади, гарднерели, дріжжеподібні гриби, мікрофлору, лейкоцитоз